09 224 58 61 - Lostraat 20 - 9880 AALTER vhv@radionmail.be

Biopsie van een verdacht borstletsel

Biopsie of punctie

Bij een punctie worden met een dunne naald cellen opgezogen en bij een biopsie wordt een klein stukje weefsel weggenomen met een speciale naald die iets dikker is. Na de punctie of biopsie gaat het weefsel naar het laboratorium, waar het verder wordt onderzocht. De radioloog of aanvragende arts bepaalt of bij u een biopsie of punctie nodig is. De keuze is onder andere afhankelijk van de plaats en het orgaan dat moet worden onderzocht.

Voorbereiding

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moeten deze medicijnen soms tijdelijk gestopt worden. Het tijdelijk stoppen van bloedverdunnende medicijnen gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts.

U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek.

Procedure

De radioloog zoekt met behulp van de echosonde de exacte plaats van de afwijking.
U krijgt er lokale verdoving met een prikje. Daarna neemt de radioloog een stukje weefsel uit het letsel met
een speciale biopsienaald of zuigt hij wat cellen op met een gewone naald. De biopsienaald maakt een luide klik op het moment van de weefselname. Aangezien alles is verdoofd voelt u hier niets van.
Als het onderzoek afgelopen is, zal er wat druk uitgeoefend worden op de plaats van de biopsie. Dit om een bloeding te voorkomen. Het wondje wordt naderhand met een pleister afgeplakt.

Het onderzoek duurt 20 tot 30 minuten.

Risico’s

• Het is mogelijk dat u een blauwe plek krijgt waar de huid is aangeprikt. Dit ontstaat doordat er enkele kleine bloedvaatjes geraakt zijn, die nog kunnen nabloeden.
• U kunt ook last hebben van de plek waar de biopsie is uitgevoerd, vergelijkbaar met spierpijn of het gevoel van een blauwe plek.
De radioloog stelt alles in het werk om risico’s tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een kleine kans op nabloeden.

Na de procedure

Het celmateriaal of het weefsel dat bij dit onderzoek is verkregen, wordt in het laboratorium onderzocht. De uitslag hiervan zal na ongeveer 3 tot 5 werkdagen bij uw behandelend arts zijn. De arts bespreekt de uitslag met u.

Na het onderzoek kan u gewoon naar huis en de normale activiteit hernemen. Gedurende de eerste 24 uur vermijdt u best zware inspanningen en douchen. Bij pijn kunt u het best een paracetamol (bv. Dafalgan®) nemen in combinatie met ijs op de regio. Het nemen van Aspirine® of verwanten wordt afgeraden.
Indien u last krijgt van de borst (bv. nabloeding, infectie, zwelling) dient u contact op te nemen met uw huisarts of onze dienst radiologie.