09 224 58 61 - Lostraat 20 - 9880 AALTER vhv@radionmail.be

Echografie

Afspraak maken

Wat is een echografie?

​Een echografie is een onderzoek waarbij geen gebruik gemaakt wordt van röntgenstralen, maar van geluidsgolven. Dit zijn geluidsgolven met een zeer hoge frequentie, zo hoog dat ze voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. Met behulp van een echografie kunnen diverse weefsels worden onderzocht.

Een echografie is niet pijnlijk en onschadelijk voor de weefsels in het lichaam. Deze techniek kan daarom ook toegepast worden tijdens de zwangerschap. Hier leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

Voorbereiding

 

 

Echo bovenbuik

Op de dag vóór het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur ‘s avonds niet meer eten, drinken, snoepen, kauwgom kauwen of roken tot na het onderzoek. De medicijnen die u op doktersvoorschrift gebruikt, mag u wel met een beetje water innemen. 

Let op
Voor diabetici geldt:
Als het onderzoek vóór negen uur ‘s ochtends plaatsvindt, dan mag u thuis geen medicijnen innemen of spuit toedienen. Ga onmiddellijk na het onderzoek naar huis om te eten en uw medicijnen in te nemen. Als het onderzoek na negen uur ‘s ochtends plaatsvindt, dan kunt u thuis vóór acht uur uw spuit toedienen of uw medicijnen innemen met wat water of koffie en een zeer beperkt ontbijt.

 

 

Echo volledige buik

Op de dag vóór het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur ‘s avonds niets meer eten, snoepen, kauwgom kauwen of roken tot na het onderzoek. Omdat een volle blaas wenselijk is, mag u ’s ochtends water drinken. De medicijnen die u op doktersvoorschrift gebruikt, mag u gewoon met water innemen.

Let op
Voor diabetici geldt:

Als het onderzoek vóór negen uur ‘s ochtends plaatsvindt, dan mag u thuis geen medicijnen innemen of spuit toedienen. Ga onmiddellijk na het onderzoek naar huis om te eten en uw medicijnen in te nemen.
Als het onderzoek na negen uur ‘s ochtends plaatsvindt, dan kunt u thuis vóór acht uur uw spuit toedienen of uw medicijnen innemen met wat water of koffie en een zeer beperkt ontbijt.

 

 

Echo onderbuik of echo nieren/blaas

U mag eten en drinken zoals u gewoon bent. Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren moet de blaas helemaal vol zijn. Daarom moet u één uur vóór het onderzoek 0,5 liter helder vocht drinken en daarna niet meer plassen. Heldere dranken zijn: water, fruitsappen, frisdrank zonder prik, thee.

Voorbereiding voor kinderen:

  • 0-6 jaar                        200 mL extra drinken
  • 6-12 jaar                      350 mL extra drinken
  • 12 jaar en ouder         500 mL extra drinken

 

Zwangerschap :

Indien u minder dan 3 maanden zwanger bent, dient u een volle blaas te hebben. Daarom moet u één uur vóór het onderzoek 1/2 liter helder vocht drinken en daarna niet meer plassen. Heldere dranken zijn: water, fruitsappen, frisdrank zonder prik, thee.

 

Alle andere echografieën

Voor de andere echo-onderzoeken is geen voorbereiding nodig.

Let op
We begrijpen dat het voor u prettig is als uw partner of naaste tijdens het onderzoek bij u kan blijven. Het verrichten van een echo-onderzoek vergt echter de uiterste concentratie van de onderzoeker. Begeleiders die aanwezig zijn tijdens het onderzoek, kunnen onnodige onrust veroorzaken in de onderzoekskamer. Daarom kiezen wij ervoor om begeleiders tijdens het onderzoek niet te laten meegaan in de onderzoekskamer. Wij vragen uw begrip hiervoor. Ouders van (jonge) kinderen mogen wel mee tijdens het onderzoek. Gelieve ook uw gsm tijdelijk op stil te zetten en deze zeker niet op te nemen tijdens het onderzoek.

 

 

Verloop van het onderzoek

 

De radioloog brengt op uw huid een gelachtige vloeistof aan. Vervolgens strijkt hij of zij met een echografiekop (een transducer) die de geluidsgolven uitzendt, heen en weer over de huid. De weefsels in het te onderzoeken lichaamsdeel kaatsen deze geluidsgolven terug, elk weefsel op zijn eigen manier. De geluidsgolven worden opgevangen door de echografiekop en zo kan een afbeelding van de doorsnede van een lichaamsdeel worden gemaakt. Tijdens het onderzoek worden doorlopend beelden gemaakt. Deze verschijnen als bewegende beelden op de monitor.

 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer tien tot twintig minuten.

 

Uitslag van het onderzoek

De radioloog beoordeelt het onderzoek en stuurt de uitslag naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Met hem of haar kan u de definitieve uitslag bespreken.